top of page
obchodník, s, tabulka
Asistence navzájem logo
Asistence Navzájem 

Page 👉

  • Facebook
  • Facebook

👈 Fórum 

Naše Story

Asistence navzájem byla vytvořena Janem Hotovcem a Evou Maierovou, v roce 2018. Web vznikl na základě zvýšené poptávky po službě Osobní asistence. 

 

Ke studiu potřebuji asistenta. Bohužel mě všechny organizace poskytující asistenční služby odmítly.

Nezbývalo mi nic jiného než hledat na vlastní pěst.

Nakonec se mi podařilo najít asistenty, ovšem dost náročně. Proto jsem se rozhodl, že už nechci, aby někdo byl ve stejné situaci!

Vytvořil jsem tedy web na hledání asistentů a lidí, kteří potřebují asistenci.

Myšlenka názvu 

Asistence Navzájem má zachycovat myšlenku vzájemné pomoci.

Samozřejmě, že klient potřebuje fyzickou výpomoc, ale my se chceme zabývat i vzájemnou psychickou pomocí.

Pokud díky našemu webu najdete svého parťáka, tak budeme jen rádi.

Zde vaše spolupráce teprve začíná a je nesmírně důležité si jí udržet.

Věříme, že vzájemná spolupráce, vám může do života přinést mnoho nového.

Ať už to seznámení znamená pro vás dar či životní lekci.

 

Asistence Navzájem tedy vyjadřuje vzájemné obohacení na fyzické či psychické úrovni.

Legislativa

Asistence Navzájem není posytovatelem služby Osobní asistence dle zákona 108/2006 Sb, §39.

 

K výkonu zaměstnání Osobního asistenta je potřeba několik věcí. 

V případě výkonu zaměstnání pod organizací, která poskytuje službu Osobní asistence, jsou zapotřebí následující body.

  1. Čistý trestní rejstřík

  2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře

  3. Minimálně dosažené základní vzdělání. 

  4. Do 18 měsíců od začátku zaměstnání je povinen si udělat kurz pracovníka v sociálních službách.

 

 

Možnost mít soukromé asistenty vyplývá ze Zákona o sociálních službách 108/2006, § 83,ve kterém je definován statut “Osobní asistent”. Zákon zároveň udává povinnost mít s pomáhajícím uzavřenou smlouvu o poskytnutí pomoci.

 

  1. Registrace podle § 79 se nevyžaduje, poskytuje-li klientovi pomoc osoba blízká nebo Osobní asistent, který tuto činnost nevykonává jako podnikatel.

  2. Osobním asistentem podle odstavce 1 může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a zdravotně způsobilá. Zdravotní způsobilost se posuzuje podle § 29 odst. 1 písm. e).

  3. Osobní asistent je povinen poskytovat pomoc osobně a s osobou, které poskytuje pomoc, uzavřít písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci. Náležitostmi smlouvy je označení smluvních stran, rozsah pomoci, místo a čas poskytování pomoci a výše úhrady za pomoc.  Pro uzavření smlouvy o poskytnutí pomoci platí obdobně ustanovení § 91 odst. 6.

Výdělek do výše příspěvku na péči, pokud je asistent uveden jako hlavní pečující, a tím pádem i registrovaný na ÚP,  je za něj hrazeno sociální / zdravotní pojištění.

Dle názoru Asistence Navzájem je problém ve 3 bodech:

1. Výše PNP
2. Horní hranice ceny za OA, tzn. 130 Kč/hod
3. Systém procentuální částky platby z PNP v soc. zařízení

Zákonné ustanovení

Aktuálně.cz

Aktuálně.cz

Od narození má mozkovou obrnu. Dostal se na práva, má svůj start-up a učí se chodit

Liberecká drbna

Liberecká drbna

Nemohl sehnat asistenta, tak se pustil do vlastního projektu Asistence navzájem

Mosty

Mosty 1/2020
str. 46,47

Asistence Navzájem - Eventová společnost s fórem

ziju s handicapem logo

Žiju s handicapem

Jan Hotovec a jeho projekt Asistence navzájem

Mediální publikace

Dokumenty

bottom of page