top of page
Pozadí přechodu

Více informací o tom, kdo jsem naleznete v menu v sekci O mně.

O mně

Jan Hotovec - Maturita 2018
Maturita 2018
Jan Hotovec 111 hodin 2018
111 hodin 2018
Promoce Bc. Jan Hotovec
Promoce 2021

Jmenuji se Jan Hotovec, je mi 23 let a mám od narození tělesné zdravotní postižení. Do školy jsem chodil jako integrovaný žák na Základní školu ve Smržovce a byl jsem jedním z prvních integrovaných žáků, kteří absolvovali normální – nikoliv speciální základní školu s asistentem.  V letech 2014–2018 se mi podařilo úspěšně odmaturovat na střední škole při Jedličkově ústavu v Praze, obor sociální činnost. Do roku 2017 jsem bydlel s rodiči ve Smržovce u Jablonce nad Nisou a od roku 2018 nyní bydlím v bezbariérovém bydlení Liberci, kde budu bydlet i nadále. V roce 2018 jsem byl přijat na Metropolitní univerzitu Praha, obor Veřejná správa. Na této univerzitě jsem v roce 2021 obhájil titul Bc.

Fyzický handicap mám již od narození. Dlouhý porod a krátká pupeční šňůra způsobily nedostatek kyslíku s následkem dětské mozkové obrny. Dětská mozková obrna způsobila moji špatnou chůzi, poruchu rovnováhy a hlavně dyskinetické (mimovolní) pohyby horních končetin. Sám nepíšu a mám výrazně sníženou možnost sebeobsluhy (při jídle a osobní hygieně). K těmto činnostem tedy potřebuji osobního asistenta. 

Mám též potíže s dolními končetinami, vzhledem k mimovolním pohybům mám problémy s rovnováhou. Naštěstí mi rodina pomáhá celý život. Od prvních týdnů života cvičím, hlavně Vojtovu metodu, jezdím do lázní a mamka i terapeuti stále vymýšlejí všemožná cvičení, abych alespoň částečně – tedy v interiéru – chodil sám a celkově se zlepšil. Největší pokrok v motorické oblasti jsem udělal mezi 11.-16. rokem svého života, a to díky terapiím v soukromém rehabilitačním centru Adeli na Slovensku. Zde se mi podařilo být 11X díky rodině a sponzorům.

I přes všechny terapie a snažení ale tento vývoj nevydržely moje nohy, resp. klenby. V letech 2016–2017 jsem podstoupil dohromady 3 operace. Celé to začalo operací prasklého menisku v pravém koleni. Dále jsem absolvoval ve Fakultní nemocnici v Motole 2 náročné ortopedické operace. S odstupem 6-ti měsíců mi lékaři provedli operace klenby každého chodidla, kterou tzv. znovu klenbu vystavěli s podporou kostního štěpu, který mi vzali z bérce. Po operaci jsem měl vždy 6 týdnů sádru a následovala také náročná rehabilitace. Z důvodu množství operací jsem ztratil mou kondici a musel jsem se učit znovu chodit.

Můj handicap mi ale přes všechny tyto snahy již nedovolí plně, volně a rychle se pohybovat v exteriéru. Na delší vzdálenosti již vždy budu potřebovat elektrický vozík. Mezi moderní invalidní vozík patří Segway FREEE, který mi umožňuje pohybovat se plně v terénu, kde se nezvládnu pohybovat na vozíku mechanickém, a to vzhledem ke snížené funkci horních končetin v kombinaci s dyskinetickými pohyby. Rehabilitace a sport, především cyklistika a plavání mi pomáhají udržovat a zlepšovat mou kondici. 

V červenci 2021 jsem měl možnost navštívit AXIS International Rehabilitacion Center. Zvolil jsem si program AXIS Rehab, který mi pomohl zlepšit mou kondici po těžkém období. Rok 2020 / 2021 byl velmi náročný vzhledem k COVID pandemii a k mému poslednímu ročníku na vysoké škole, kde jsem úspěšně obhájil titul Bc. Terapii tohoto typu jsem úspěšně absolvoval po 5leté pauze, kdy jsem se věnoval studiu.

V září 2021 se mi podařilo navštívit znovu AXIS International Rehabilitacion Center. Kde jsem díky programu Axis Rehab akceleroval zlepšení své kondice. Po návratu jsem nastoupil na Ekonomickou Fakultu Technické univerzity v Liberci, kde jsem v únoru 2022 zjistil, že to není má cesta.

Od Března 2022 jsem aktivně začal shánět uplatnění na trhu práce. Nečekal jsem, že je otevřený trh práce, tak málo připravený na aktivní zaměstnávání OZP. V průběhu roku se mi podařilo navázat různé spolupráce, které najdete v sekci Životní Milníky.

Rád bych se do budoucna věnoval Webdesignu a Sociálním sítím.

Životní Vize
Fialová síť

Životní Vize

Vysokoškolské vzdělání v oboru práva

Kvalitní zaměstnání

Dlouhodobý pevný vztah a založit rodinu.

bottom of page